You are currently viewing גבי ושני בר לאתר הון: "משבר הקורונה יצר הזדמנות לרכישת נכסים מקוונים"

גבי ושני בר לאתר הון: "משבר הקורונה יצר הזדמנות לרכישת נכסים מקוונים"

גבי ושני בר, המנכ"לים המשותפים בחברת TCM, רואיינו לכתבה באתר HON. בכתבה שוחחו בני הזוג על תחום הנדל"ן הדיגיטלי וחנויות סחר מקוונות והסבירו מדוע משבר הקורונה יכול להיות הזדמנות לרכוש נדל"ן דיגיטליה.

אנשים רבים פונים לתחום הסחר המקוון באמזון ופלטפורמות אחרות בעקבות המשבר, ומשם מגיעה הישועה למצב שנכפה עליהם. באמצעות הנדל"ן הדיגיטלי, הם מצליחים לייצר הכנסה המספקת את הצרכים שלהם ושל בני משפחותיהם"

5/5 - (1 vote)